| GPRS - סלולרי, אינטרנטי ומאובטח

(General- Packet Radio Service) GPRS
שיטות העברת הנתונים ממערכת האזעקה המותקנת אצל הלקוח למוקד 101 המבצעי, יכולה להתבצע במספר שיטות: קווית (דרך קו טלפון בזק או אחר), אלחוטית (דרך ממסרים ומשדרים של החברה), סלולארית (דרך מתאם סלולארי המחובר לאחת מחברות הסלולאר) ובשיטה המתקדמת החדשה
"GPRS - תקשורת רשת סלולארית מאובטחת 24 שעות ביממה".
במערכת האזעקה מותקנת יחידת קצה הכוללת מתאם ו-SIM ספציפי של מוקד 101 שעובד על רשת GSM של החברות הסלולאריות (סלקום ואורנג'). בשיטת GPRSהעברת Data ברשת הסלולארית והאינטרנטית הינה מהירה ומדויקת. היחידה מקבלת ומעבירה תקשורת דו- כיוונית. המוקד מאשר כל אירוע ומבצע בדיקת תקינות תקשורת אוטומטית בין הלקוח למוקד כל מספר דקות. התקנת המודם פשוטה ועמידותו לניסיונות נטרול גבוהה מאוד (עמיד מול חיתוך קו טלפון או שיבושי תדר).
 

יתרונות עיקריים של מערכת ה-GPRS:

     לעומת מתאמים סלולאריים:
הלקוח לא צריך לרכוש כרטיס SIM.
אין חיוב עבור חיוגים נפרדים (התשלום אינו תלוי במספר האזעקות).
ערוץ התקשורת למוקד נבדק ברציפות – לעומת חוסר בדיקה מוחלט של המתאם הסלולארי (הנכנס לפעולה רק בזמן אירוע - וגם זאת בד"כ רק כאשר
     קו הטלפון אינו תקין).
יש אתרעה למוקד על ניתוק קו הטלפון באתר. 
יחידת הקצה מחברת את מערכת האזעקה לקו הטלפון רק כאשר מתגלה תקלה בערוץ ה-  GPRS ולכן נחסך השימוש השוטף בקו הטלפון של הלקוח.
 
     לעומת משדרי RF (אלחוט) קיימים:
התקשורת היא דו-כיוונית ולא חד כיוונית.
ניתן להעביר את האירועים ברמת אזור מכל מערכת אזעקה קיימת.
יש בדיקה ודיווח על תקינות קו הטלפון.
אין צורך בממסרים.
במקרה של משדר המשמש כגיבוי לערוץ הטלפוני – יש חיסכון של עלות השיחות היוצאות בטלפון.
 
     לעומת קו אבנט:
עלות השמוש החודשית פחותה. עלות ההתקנה קטנה.ניתן להעביר את האירועים ברמת אזור מכל מערכת אזעקה קיימת.
יחידת הקצה מחברת את מערכת האזעקה לקו הטלפון רק כאשר מתגלה תקלה בערוץ ה-  GPRS ולכן נחסך השימוש השוטף בקו הטלפון של הלקוח.