Rate this post

 

מה זה שירותים משפטיים ?

שירותים משפטיים הינם הכתובת המומלצת ואף הבטוחה למצבים בהם איננו יודעים כיצד עלינו לפעול על פי החוק. מה הן זכויותינו ומה הן חובותינו ומה היא הפרוצדורה המדויקת לפיה עלינו לנקוט אמצעים.

יתכן ואנו חיים את חיינו לתומנו ללא כל דאגה וללא המחשבה על האפשרות כי נזדקק לסיוע משפטי כלשהו, ואז קורה המקרה ואנו ניצבים מול נסיבות המצריכות אותנו להתמודד עם בירוקרטיה, הליכים שונים ומשונים שלא מוכרים לנו, ובעיקר המערכת המשפטית.

מתי אזדקק לכך?

שירותים משפטיים יכולים ל היות לנו לעזר במצבים כמו תשלום, או אי תשלום מזונות, הליכי גירושין שלא הסתדרו בדרך הנאותה לה ציפינו, אדם החייב לנו כספים ואינו מחזיר את תשלומיו בזמן, פיטורין, פיצויים וכדומה. קורה ואנחנו כאזרחים תמימים מוצאים את עצמינו חסרי אונים אל מול הליכים זרים ושאינם מוכרים לנו ושלא פיללנו שנצטרך לעמוד מולם. אך המציאות היא כזאת שאכן דורשת התמודדות עם שכאלו.

 

יש למי לפנות:

למרבה המזל, ישנן חברות המתמחות באופן ספציפי במתן מענה לבעיות שכאלו. חברה העוסקת במתן שירותים משפטיים, תהיה נכונה באופן המקצועי ביותר לעזור ולהעניק סיוע לכל אזרח אשר עומד מול מצב בו אינו יודע כיצד לפעול. חברה שכזאת תיתן את הייעוץ והעזר הראויים והמתאימים למצבים השונים בהם אזרח זקוק לסיוע משפטי, גביית חוב, הסדרת תשלומי מזונות, קבלת פיצויים ועוד מקרים רבים ואחרים היכולים לבלבל ולהותיר אותנו, האזרחים הפשוטים, חסרי אונים.

יד מכוונת:

שירותים משפטיים יהיו ליד מכוונת בכל מצב בו אנו איננו בטוחים מה הן הזכויות שלנו, מה הן החובות שלנו ובאיזה צד בדיוק ניצב החוק. כמה מגיע לנו ואולי אנחנו אלה שמחויבים לתת דין וחשבון. לעתים ואף לרוב מדובר במצבים קריטיים, כגון דיני נזיקין בהם נפגענו אנחנו בממוננו, בגופינו או ברכושנו, או יתכן ובמקום העבודה שלנו, חלה הרעה בתנאים באופן כזה שנדמה לנו שדבר מה לא כשורה מתרחש. מדהים לגלות שהזכויות המגיעות לנו הן רבות ויש לנו הלגיטימציה לדרוש אותן.

 

לסיכום:

שירותים משפטיים יכולים להועיל עד מאד בדרכו של אדם לתבוע ולדרוש את זכויותיו המגיעות לו, כעובד, כשכיר, כמעביד, כאדם מן השורה וכאזרח.