Rate this post

במאמר זה נסקור מהן מצלמות לחניונים, והאם כדאי להתקין גם בחניון שלכם מצלמות. אנו נבדיל בין חניון פרטי השייך לכם כבעלי הקרקע, בו אתך מוכרים חניות לעוברי אורח, לבין היותכם חסרי רכוש שכזה, אך הנכם בעלי מקום חנייה יחיד במגרש חנייה של בניין.

התקנת מצלמות אבטחה בחניונים בבעלותך

מדובר בהתקנה כדאית וחוקית, שתתעד פלישת רכבים לחניון, והתחמקו מתשלום, תוך מסירת פרטים על הרכב הסורר באמצעות המצלמה. כיצד נעשה זאת חוקי? ראשית כל, הציבו שלט המתריע שבחניון מותקנות מצלמות במעגל סגור. הדבר חוקי בחנויות וקניונים ועל כן הוא חוקי גם בבית מסחר המוכר חניות. בצורה זו, לקוח שלא מעוניין להיות מצולם יכול שלא להיכנס לחניון. הכניסה שלו נעשית בידיעה שהוא יצולם.

התקנת מצלמות אבטחה בשטח החנייה שהוקצה לך במגרש של הבניין

כאן, הסוגיה של חדירה לפרטיות רגישה הרבה יותר לדיון מאשר בחניון שכל כולו נמצא בבעלותך. כידוע, אתה לא היחיד שגר בבניין, ודיירים אחרים, שגם להם יש מקום חנייה כמוך, יוכלו להתלונן על חדירה לפרטיות, ואף לפנות לבית המשפט. לשמחתך, בשונה מתחום כמו מצלמות לבניין. ניתן לכייל את המצלמה כך שתצלם אך ורק בשטח שלך, מבלי לפלוש לשטחי חנייה של השכן שלך או של השכנים שלו. לפיכך, מומלץ להתקין מצלמת אבטחה ולדאוג שכך היא תנהג.

מטרת התקנת מצלמה בחנייה פרטית

המטרה היא לקבל אשרור שנושא הפרטיות של החנייה הזו אינו בר עוררין ואינו ניתן לערעור על ידי נהגים אחרים. כך, גם אם מקום החנייה נותר מיותם, ואתה נמצא רחוק, תוכל לתעד זאת באמצעות אפליקציה לטלפון החכם ולשלוף את האירוע ממקלט ה DVR. בדרך זו תוכל לדאוג שמקום החנייה הזה יישמר רק לך, ללא חשש מהשתלטות או ניסיון להשתמש במקום הזה על בסיס מקום פנוי.

הצנעת המצלמה

בדומה לתחומים אחרים, חשוב גם כאן שהמצלמה תהיה מוצנעת על מנת למנוע מבעלי רכבים אחרים להתל במצלמה באמצעות הסתרת לוחית הזיהוי שלהם או הסתרת תווי הפנים. בצוות 3 יודעים להסתיר לחלוטין את המצלמה גם בשטחי חנייה פרטיים.