Rate this post

כמו בבתים פרטיים, עכשיו גם בבנייני מגורים מתקינים מצלמות אבטחה! אם גם אתם התלוננתם על ונדליזם בבניין, ועל השחתה קבועה של התפאורה וחדר המדרגות שבו, מצלמות אבטחה יתעדו את הפורעים וישיבו את השקט לשרור בבניין! האם כל התקנה כזו היא חוקית? מהן ההשלכות של התקנה זו? במאמר שלפניכם נסביר הכל אודות משמעות החלטת התקנת מצלמות האבטחה בבניינים.

הנחת היסוד שבהתקנת המצלמה

הנחת היסוד בקרב כל גופי הציבור, מהמחוקק ועד בית המשפט, היא שמצלמת אבטחה היא הצורך של המתקין. בלעדיה, נשקף עתיד לא טוב לאיזור בו היא מותקנת ומטרת המתקין היא לשמור על האיזור מפני פורעי חוק. יחד עם זאת, אנשים פרטיים אינם אמונים בפועל על אכיפת החוק, ולכן הם חשופים לתביעות של תושבים העוברים בקרבת הבניין. כבר ארעו מקרים בהם תושבים הגישו תביעות נגד ועדי בתים על חדירה לפרטיות. לשם כך, החלטנו לכתוב עבורכם מאמר זה אשר יסייע לכם לספק טענות מוצקות לפיהן הישארות המצלמות על כנן – הכרחיות לנוכח המצב. 

הצגת נתוני שטח לפני ואחרי התקנת המצלמה

על ועד הבית שנגרר להליך משפטי להציג בפני השופט ראיות לפיהן ארעו מאורעות ונדליזם בשכונה. אם הם לא התרחשו, יש להציג ראיות לדרכים לפגוע בבניין אשר לא ניתן לאכוף אותן בדרך אחרת מלבד הצבת מצלמה. במידה וזה בניין שאכן ארעו בו אירועי ונדליזם שהופסקו מיום הפעלת המצלמות יש להציג סרטוני אבטחה או תמונות, מגובות בתאריכים, המוכיחות כי המצלמות הרתיעו את הפוגעים.

הצגת נתונים אודות מצב הפשיעה בשכונה

טיעון משפטי שכזה יכול לסייע לכם אם מדובר בשכונה שעל פי כל קנה מידה: מכתבות בעיתונות במקומית ועד לסיקור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו – השכונה מוכרת כשכונת פשע. כתושבי השכונה אתם ודאי מכירים מקרוב את המעשים שבוצעו בשכונה הזו, ובפרט בבניין שלכם. חשוב להבדיל בין רמת השכונה לרמת הבניין. מנסיוננו עם פסיקות שופטים בנושא מצלמות אבטחה, הם מרבים להזכיר לבעלי המצלמות שהאכיפה אינה מתפקידם ועליהם להסיר את המצלמות. על מנת להגדיל את סיכויי השופטים לפסוק לטובתכם עליכם להצביע על כך שבבניין הספציפי שלכם התבצעו מעשי פשע בתדירות חוזרת.