מערכת אזעקה -תקן 1337

מערכת אזעקה מאושרת תקן 1337

 
התקן: 
תקן זה חל על מערכות אזעקה המיועדות להתקנה בתוך מבנים ומשמשות להתרעה בפני פריצה ושוד בבתי עסק טעוני רישוי כהגדרתם בחוק
רישוי עסקים תשכ"ח (1968)
 
המערכת: פימא T1337
מערכת פימא 1337T הינה מערכת לגילוי פריצה בעלת 8 עד 144 אזורים, באישור מכון התקנים ולפי תקן ישראלי 1337 חלק 1 לעסקים טעוני רישוי
המערכת מאופיינת באמינות, מקצועיות ותחכום ותוכננה ועוצבה בקפידה בכדי לספק מגוון רחב של פתרונות לשוק העסקי תוך הפעלה ותכנות
ידידותיים למשתמש. המערכת חסינה מפני הפרעות רדיו (RF) ומפני הפרעות אלקטרו מגנטיות (EMI)
 
מאפייני המערכת
בסיס 8 אזורים
מתרחבת עד 144 אזורים
זיווד בקופסא דמוי כספת העמידה בפני פריצה על פי דרישת מכון התקנים
שלוש אופציות דיווח למוקד: טלפון , רדיו וסלולאר
אפשרות לדיווח לשני חברות מוקדים
דיווח אירועים בפירוט מלא למוקד (טלפון ,סלולאר ורדיו)
ארבעה מספרי טלפון למוקד וארבעה מספרי טלפון לחייגן פרטי
בודק קו טלפון מובנה למערכת לבדיקה במצב ON/OFF
זיכרון אירועים גדול
 
התקנה
כל אלמנט באזור נפרד ברכזת
חיווט בצנרת
קופסת הגנה לרכזת
קופסת הגנה לצופרים
נגדי סוף קו לגילוי נתק\קצר בחיווט