Rate this post

מערכות כיבוי אש הן מערכות בטיחות אותן אנו חייבים בבית אותו אנו קונים או שוכרים והן מערכות נפוצות המותקנות בבתים רבים ובחלקן הן גם קיימות.
אם רכשתם בית חדש ואין בו מערכת כיבוי אש סביר להניח כי תצטרכו למען בטיחותכם להתקין בו מערכת כיבוי אש.
אבל כיצד נתאים את מערכת כיבוי האש לסוג הבית שקנינו? התשובות בהמשך…

מערכות כיבוי אש בבניינים

בניינים גבוהים הם בניינים בהם חובה להתקין מערכות גילוי אש, וזאת משום שבאותם בניינים קשה יותר לצאת ולהימלט בשעת שריפה בעיקר כאשר מדובר במגורים או בהמצאות בקומות הגבוהות יותר של הבניין.
מלבד זאת קיימת עוד בעיה ממשית בסולמות ההצלה של כבאי האש שמגיעות עד הקומה החמש עשרה, ובכך בבניינים שגבוהים מהקומה הזאת קיימת בעיה ממשית.
התקנת מערכות כיבוי בבניינים מסוג זה הינן הכרחיות ומצילות חיים, זאת משום שהן יכולות להתיז מים על גבי האש במשך שעה לפחות – מה שייתן זמן לדיירים להימלט דרך דלתות האש ומעברים מיוחדים שקיימים בבניינים מסוג זה.
וכמובן על מנת שיוכלו הדיירים להימלט גם משאיפת עשן שיכולה להזיק מאד לבריאות ואף לגרום לאבדן חיים יקרים.

מערכות כיבוי אש בבתים ישנים

בבתים ישנים לצערנו לא קיימות מערכות כיבוי אש וזאת משום שבימים עברנו לא היה הכרח או חוק שקבע כי חייבות להיות מותקנות מערכות מסוג זה בבתים.
הפרדוקסאליות היא שדווקא בבתים ישנים קיימים יותר סיכויים לשריפות וזאת משום שכבלי החשמל בבתים ישנים כמו גם שאר המערכות, הגז, המתגים, התחזוקה ומוצרי החשמל השונים בבית עלולים להוביל לשריפות.
בבתים מסוג זה חובה להתקין מערכות כיבוי אש על מנת להגן על עצמכם ועל יקירכם מפני אסון.
אם לא הצלחתם להתקין בבית ישן מערכת כיבוי אז חשוב להחזיק לפחות מטף כיבוי אש באזור שגם הוא יכול למנוע אסון ולהועיל מאד במקרה של שריפה.

מערכות כיבוי אש בבתים חכמים

בתים חכמים הם מקום קלאסי להתקנת מערכות מסוג זה – הבתים בנויים בצורה בהם החיווטים מאפשרים התקנה של כל אלמנט בטיחותי תוך הכוונה למטרתו ויכולתו של האלמנט.
בבתים החכמים קיימת התאמה אסטטית למערכות כיבוי האש וניתן לשלוט עליהן באמצעות המרכז החכם של הבית.
מערכות כיבוי האש בבתים חכמים ובבתים פרטיים משולבות לעיתים עם מערכות אזעקה וניתן לשלוט בהן גם שלא נמצאים במקום.
במשרדים ומחסנים ניתן להשתמש במערכות כיבוי גז שהיא שיטה נוספת לכיבוי שריפות, שאותן מערכות המכבות את השריפה באמצעות גז ללא הרטבה של הציוד והאזור – דבר שעוזר למנוע נזק לרכוש אלקטרוני, לארכיבים ולציוד יקר ערך