5 (100%) 1 vote

מערכות אינטרקום מהוות כלי עזר לבקרה של הבאים בשערי ביתכם או בניינכם. באפשרותכם לברר מי הוא האורח המזדמן, ולהכניסו בהתאם לצורך. כיצד המערכת עובדת? מדוע חשוב להתקין אינטרקום בדלתות הכניסה והשערים השונים? במאמר זה תוכלו לקבל את כל המידע.

אינטרקום לבניין משותף

אינטרקום לבניין משותף

אופן פעולתו של האינטרקום

האינטרקום בנוי על ממסר אשר בברירת מחדל הוא חלק ממעגל פתוח: כל עוד לא נעשה שימוש באינטרקום, כלומר לא שודרו אותות חשמליים מהמערכת הביתית שלכם אל עבר הדלת, המעגל פתוח. קוטב ה (-) של מנעול האינטרקום החשמלי מחובר למערכת האינטרקום שלכם ליציאה כלשהי שנסמן אותה ב 1. 1 היא יציאה ללא מתח חשמלי, אבל היא יכולה להתחבר ליציאה 2 שיש לה (-) מחובר לחשמל. ה (+) של המנעול מחובר ל (+) של מערכת האינטרקום בארון התקשורת. לכן במצב ברירת מחדל המעגל מקבל (+) ללא (–) ולכן הוא פתוח.

כאשר אתם פותחים את הדלת עם האינטרקום, יציאה מס' 2 מזרימה חשמל ליציאה מס' 1. בכך היא מספקת למעגל שלנו גם (-) בנוסף ל (+) שכבר ישנו: בזאת היא סוגרת מעגל ומאפשרת לדלת להיפתח. האורח שלכם טרק את הדלת והיא ננעלה? זה אומר שיציאה מס' 2 הפסיקה להזרים (-) ליציאה מס' 1 והמעגל שוב במצב פתוח. כך עובד ממסר של אינטרקום.

מערכת אזעקה

אופני הפעלת האינטרקום

הדרך הנפוצה ביותר היא באמצעות שפופרות שמופעלת מבית הלקוח וסוגרת ממסר חשמלי. הממסר אפשרי לתפעול גם באמצעות קודן. הקודן הוא מכשיר בן 10 ספרות, כוכבית וסולמית, אשר לחיצת קוד נכון פותחת את הממסר שפותח את דלת הכניסה. בבניינים רבי קומות החדשים ישנו קוד לכל דייר לפתיחת הדלת.

מצלמה + אינטרקום

מצלמה + אינטרקום

חשיבות התקנת האינטרקום

החשיבות שבהתקנה מכרעת, ומאפשרת לכם לנהל בקרת כניסה למי שמגיע לבית שלכם. לעתים, אינכם מעוניינים שיהיו אורחים בלתי קרואים: המקרה הנפוץ ביותר הוא של מחלקי העלונים המבקשים להיכנס לחדר הדואר שנמצא מהעבר השני של הבניין. ללא האינטרקום ובקרת הנעילה של הדלת הוא יכל להיכנס ולהמשיך לחלק עלונים בניגוד לרצונכם.

למידע נוסף על התקנת מערכות אינטרקום יש ליצור קשר עם חברה ייעודית!