מניעת אזעקות שווא

מהן אזעקות שווא?

אזעקת שווא היא כל התראה המתקבלת ממערכת הלקוח ואינה כתוצאה של חדירת אדם לתחום הגילוי של האלמנטים המחוברים למערכת האזעקה.
דוגמאות: רוח המפעילה גלאי, חיות המפעילות גלאי, תנועת צמחיה או וילון המפעילים גלאי, תקלה טכנית\קצר בחיווט המפעילים גלאי ועוד.
 

מהי החשיבות למניעת אזעקות השווא?

אזעקות שווא הינם מטרד עצום ללקוח, מטרד גדול למוקד ולמעשה ריבוי אזעקות שווא במרחב גורמות להגעה איטית של ניידת הסיור של המוקד לפריצה אמיתית ללקוח (הסייר בודק אזעקות שווא במקום פריצות אמת). מוקד 101 עושה רבות על מנת למגר את אזעקות השווא. זהו יעד מרכזי בחברה. זהו יעד שיכול להיפתר רק בעזרת הלקוחות.
 

מהם הגורמים לאזעקות השווא?

גורמי טבע (רוחות חזקות, סערות וגשמים, טמפרטורה גבוהה, תנועת צמחיה ברוח, הפסקות חשמל, וכו').
גלאים לא מתאימים לתנאי השטח.
אביזרי גילוי שלא מחוברים כיאות.
חיווט לא תקין\ישן.
כיוון גלאים לא נכון.
כניסת רוחות למבנה דרך פתחים שאינם מחויבים במציאות.
תנועת חיות בתוך המבנה (עכברים, חתולים, כלבים, ציפורים ואפילו תיקנים).
מילוי סחורה בכמות גדולה או גבוהה מול תחום גילוי הגלאים.
אי מילוי הוראות זמני פתיחה וסגירת העסק אל מול הידוע במוקד.
טעות בתפעול המערכת.
תחזוקה לא נכונה למערכת האזעקה.
רכזות אזעקה\גלאים ישנים.
 
 
כיצד מקטינים את כמות אזעקות השווא?
 
כללי
העבר חפצים תלויים ומתנועעים הנמצאים מול הגלאים.
וודא כי כל הדלתות, החלונות והתריסים נעולים ומוגפים לפני דריכת מערכת האזעקה.
דאג לתחזוקה שוטפת של מערכת האזעקה כולל החלפת סוללות במועד.
שדרג מערכות אזעקה מיושנות.
דאג כי מערכת האזעקה תהיה על מפסק פחת נפרד בלוח החשמל.
בדוק מדי פעם ופעם שהגלאים עובדים (נופף יד מולם וראה כי נדלק האור האדום).
נקה את סביבת הגלאי מקורי עכביש ואבק.
מדי פעם ופעם בדוק ויזואלית את החיווט וקופסאות החיבור.
בכל בעיה טכנית צור קשר עם המחלקה הטכנית שלנו. ניתן לקבל מהמוקד שירות תיקונים שנתי.
 
עסקים
הדרך את העובדים בהוראות הפעלה וכיבוי מערכת האזעקה.
בצע הדרכות רענון בפרקי זמן קבועים לעובדים בהפעלה וכיבוי המערכת, וודא כי הם מיודעים לגבי שינויים במערכת (שינויי קוד, סיסמא וכו').
ידע את מוקד החברה לגבי מורשי כניסה חדשים ובטל את אלה שעזבו.
וודא כי אין בעסק חיות לא רצויות.
אל תעמיס סחורה מול גלאים. יש לאפשר לגלאי "לראות" את השטח שמולו.
 
בבתים פרטיים
דאג לגיזום הצמחייה באזורי הגילוי של הגלאים החיצוניים.
התאם את סוגי הגלאים הפנימיים לחיות המחמד באם בנמצא.