Rate this post

מה הן האזנות סתר ?

האזנות סתר כוללות ציטוט לשיחה המתקיימת בין שני גורמים או יותר, האזנה מתקיימת על ידי חיבור מקצועי של מכשור חדשני לציטוט וטכנולוגיות מתקדמות להאזנה והקלטה. האם מותר לבצע האזנות סתר ? במדינת ישראל בה חוקי היסוד מאפשרים לכל אדם על פי החוקה לשמור על פרטיותו המלאה, האזנות סתר הם מוגדרות כפגיעה משמעותית בזכויות הפרט, ופגיעה ממשית של עברה על החוק אשר דינה הוא משפט. האזנות סתר לאילו מטרות הן נעשות ? האזנות סתר מקצועיות הנערכות על ידי אנשי החוק והחוקרים המובילים נעשות לשם חשיפת האמת וגילוי מידע חיוני וחשוב, מטרות אלו הן מטרות מוצדקות אשר בכוחן להציל חיים ולמנוע אסונות. חשוב להבין כי האזנות סתר שאינן מתקיימות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים לכך, תסכן את האחראים על האזנות סתר בענישה חמורה.

מה הם שירותי מניעת האזנות סתר ? ולמי הם מיועדים ?

ישנם מקרים רבים של האזנות סתר "מתוך בית" בעסקים מצליחים וחברות משגשגות, הכוונה היא לגורמים פנימיים, עובדים ושותפים אשר פועלים בסתר ומתקינים (באופן לא חוקי)מתקני ציטוט והאזנה לצורך איסוף מידע מודיעיני ופרטים חשובים (הכנסות, הוצאות וכיוב'). במקרים מסוג זה בהם הבוגד נמצא בינכם, יש להיזהר ולהקפיד על אי מסירת מידע חשוב בטלפונים וסלולריים. עם זאת מומלץ להגדיל ולהזמין את שירותי מניעת האזנות סתר אשר יעזרו בפתרון הבעיה ואף יוכלו לעלות על הבוגד האשם. חוששים כי יש "בוגד בביתכם" ? פנו אל המומחים ובקשו את שירותי מניעת האזנות הסתר המקצועיים והדיסקרטיים, כך תוכלו להרגיש בנוחות מרבית בעסק שלכם מבלי לחשוש ולהביט מעבר לכתף בכל צעד ואחרי כל משפט.