גלאי הגנה היקפית לגדרות


 

גלאי אזעקה
גלאים חיצוניים
חסימת גלאי
גלאי נפח חיצוני


גלאי נפח חיצוני
גלאי קרן חיצוני
גלאי מגנט
גלאי נפח