| ביקורת אש 1220

התפקיד העיקרי של מערכות גילוי אש הוא מתן התראה ראשונית ומהירה על התפרצות שריפה, מתן מרווח זמן לאנשים להימלט מהמקום
ובמקביל דיווח למוקד ולמכבי האש.
 
אחת לשנה מבצעות רשויות הכיבוי ביקורת לעסקים בביקורת זאת נדרש העסק להמציא אישורי תקינות למערכות גלוי האש.
 
חברת גיל אור חשמל ואלקטרוניקה (מקבוצת חברות מוקד 101) הינה חברה מוסמכת לתחזוקה ולביצוע בדיקות תקינות
למערכות גילוי אש לפי תקן 1220 חלק  11 של מכון התקנים
.
 
הביקורת מתבצעת בצורה מקצועית ע"י צוות טכנאים מוסמך ומקצועי שמבצע את בדיקת התקינות באתר הלקוח. הבדיקה כוללת
בדיקת גלאים, נוריות, רכזת, מצבר, צופרים ועוד.

בסיום הביקורת מונפק דו"ח מסודר ומפורט המכיל את כל הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן ובצמוד להם "אישור תקינות".
 
הדו"ח והאישור מחד ומאידך אישורי החברה מועברים לרשות הכיבוי כאסמכתא לביצוע בדיקת התקינות.
 
כחלק מבדיקת התקינות מבוצע כיול וניקוי גלאים והחלפת מצברים לפי הצורך.