Rate this post

ידוע ומוכר:

אבטחה הינו מושג רווח במחוזותינו והינו בגדול שם כללי לכל פעולה או אקט המבוצעים על מנת לשמור על ביטחוננו האישי, הציבורי והכללי. כיום במדינת ישראל לא יכול להעלות על הדעת מקום או מרחב שאין בו אבטחה, ואם אין מערכת אבטחה בנמצא הדבר מביא להרמת גבה ונחשב מחוץ לגדר הנורמאלי. אנשים בישראל של היום לא יחשו מוגנים ללא מערכת מסוימת של אבטחה השומרת ומגינה על ביטחונם.

ציבורי:

אז אמנם אבטחה הוא מושג מוכר, אך מסתבר שהוא חולש על תחומים שונים ומגוונים. התחום האחד זה שכבר נהיה חלק מהנוף שלנו, הוא האבטחה הציבורית, כלומר רשת המאבטחים במרכזי הקניות, בבתי הקולנוע, באולמות ובכל מקום בו מתקבץ ציבור גדול של אנשים. המאבטחים בכניסה המבקשים לבדוק את התיק שלנו הם לא היחידים במערך האבטחה אלא רק אלו הגלויים לעין. בעל מקום רחב ידיים המנוהל כעסק ישנה גם מערכת טכנולוגית של מצלמות האחראית על אבטחת המקום. שירותי אבטחה אלו ניתנים על ידי חברות המתמחות בכך ושאת שרותיהם שוכרים בעלי העסקים כחלק מחובתם אשר הם מחויבים על ידי המדינה.

אישי:

תחום אבטחה נוסף הוא אבטחת אישים. ישנם יחידות מיוחדות בשירות הביטחון הכללי אשר מאמנות לוחמים המשמשים כמגיים אנושיים לנושאי המשרות הממשלתיות הבכירות בישראל, כך ניתן לראות תדיר שרי ממשלה וחברי כנסת מוקפים בבחורים גברתנים בעלי אזניות הניצבים סביבם על המשמר. אבטחה שכזאת ניתנת להשגה גם באופן פרטי ולאו דווקא עלי ידי המדינה, לכל המעוניין והמרגיש כי הוא זקוק לכך. לעבודה זאת ישכרו בדרך כלל יוצאי יחידות קרביות, בעלי גוף, וגם הם יעברו הכשרה לשם שירות בתפקיד מאבטחי אישים.

מידע:

תחום אבטחה נוסף הינו אבטחת מידע. העידן הטכנולוגי של היום מביא איתו סכנות שלא היה צורך להתמודד איתן בעבר. כיום מי שרוצה להגן על המידע שברשותו, יאלץ להגן על מערכת המחשבים שברשותו, על המבנה בו היא נמצאת, על החומרה ועל התוכנה. גם זאת נעשה באמצעים מפותחים ועל ידי חברות המתמחות בכך ומספקות את השירות המתאים. נושא האבטחה הוא נושא חם על הפרק ואין תחום חיים כיום שאינו נזקק להגנה על ביטחונו ולשמירה